ช่วยบอกเหตุผลที่ฟังขึ้นมาหน่อยซิครับ ?


ไหนร้องเพลงชาติไทยท่อนแรกมาหน่อยซิ ?


โอเคๆ เชื่อก็ได้ อีเมล์อะไรล่ะ ?