PostNovelLove News


Your Books Change the World project

Your Books Change the World project

คุณคิดว่าหนังสือในชั้นที่คุณมี ทำประโยชน์อะไรได้มากกว่าความบันเทิงชั่วครู่ชั่วคราวบ้างไหม?
- ดักฝุ่นในห้องนอน
- เผาไฟให้ความอบอุ่นในหน้าหนาว (ที่บ้านเราไม่เคยยาวนาน)
- หนุนใต้หมอนให้สูงจะได้นอนสบาย
- ขว้างปาระบายอารมณ์?
- รองขาโต๊ะที่ไม่เท่ากัน
- ดึงตัวเองออกจากความจริงอันโหดร้ายไปสู่นิยายแสนหวาน
- หรือสร้างบุคลิกภาพที่คุณอยากเป็น

Windy 2013-08-12 22:07:35

<<< อ่านข่าวก่อนหน้า     อ่านข่าวทั้งหมด     อ่านข่าวถัดไป >>>