สถิติ ข้อมูลสถิติของ ขวัญดาว
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
อุ่นรัก ปางหัวใจ
1.25 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เล่ห์ร้ายฤารัก (ภาคต่อ สัญญาณรัก ลิขิตหัวใจ) ตีพิมพ์กับ สนพ.บีไมน์
3.08 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -