สถิติ ข้อมูลสถิติของ ชอบอ่าน
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
กลิ่นกรุ่นละมุนรัก บทนำ
2.23 เดือน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -