สถิติ ข้อมูลสถิติของ ที่รักของฉันคนเดียว
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
นิทรา.....สาวน้อยร้อยผี
0.33 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภรรยาที่รัก
1.20 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -