สถิติ ข้อมูลสถิติของ ปลายปากกาสำนักพิมพ์
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
กระซิบรักฝากหัวใจที่ปลายฟ้า: พิมมาศ (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
3.17 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝนเมษา ดอกไม้พฤษภา: หอมดึก (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
3.47 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รักรออุ้ม: ทักษิณา (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
4.61 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มาลีเริงไฟ: รังสี(วิรัตต์ยา) ปลายปากกาสำนักพิมพ์
4.14 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทรายล้อมเพชร: สะมะเรีย (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
2.06 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โอบรักธารรุ้ง: อัยย์ (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
5.61 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เลื่อมลายพรายจันทร์: ดุจดาริน (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
5.36 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นาฏกรรมลวง: ขวัญของใจ (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
6.33 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พนาพร่ำรัก: หอมดึก (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
3.61 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ราคีสีเพลิง:รังสี ดุจดาริน รางนาก(ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
5.56 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดุจจันทร์ดั้นเมฆ: หอมดึก (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
2.48 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -