สถิติ ข้อมูลสถิติของ ปลายปากกาสำนักพิมพ์
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
รักรออุ้ม: ทักษิณา (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
4.25 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทรายล้อมเพชร: สะมะเรีย (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
2.06 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มาลีเริงไฟ: รังสี(วิรัตต์ยา) ปลายปากกาสำนักพิมพ์
3.68 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นาฏกรรมลวง: ขวัญของใจ (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
6.33 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พนาพร่ำรัก: หอมดึก (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
3.61 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ราคีสีเพลิง:รังสี ดุจดาริน รางนาก(ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
5.06 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝนเมษา ดอกไม้พฤษภา: หอมดึก (ปลายปากกาสำนักพิมพ์)
3.00 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -