สถิติ ข้อมูลสถิติของ ปุณณารมย์
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
Asylum
5.86 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delusion เหลี่ยมรัก เล่ห์ลวง
1.68 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -