สถิติ ข้อมูลสถิติของ พัชญา
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
อ้อมกอดสุภาพบุรุษ
2.07 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -