สถิติ ข้อมูลสถิติของ เวลาที่ผ่านเลยไป
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
เกมร้ายทาสหัวใจซาตาน
1.33 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -