สถิติ ข้อมูลสถิติของ Amata
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
☼ สลัมรัก ☼
3.58 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จะร้าย ฤาจะรัก
1.61 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♥ เรทรัก ♥
5.69 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จอกบ่วาย...ร่ายรัก
3.28 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เล่ห์รักเหลี่ยมร้าย
1.27 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เรื่องใหม่ หัวใจไม่ขาดรัก
2.50 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -