สถิติ ข้อมูลสถิติของ MamayaWriter
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
มายาปฏิพัทธ์
3.60 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -