สถิติ ข้อมูลสถิติของ earin
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
ปราบพยศนางร้ายจอมยั่ว
0.20 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -