สถิติ ข้อมูลสถิติของ mewsowon
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
my i dol รู้แล้วล่ะ ว่านาย รักฉัน
2.67 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -