สถิติ ข้อมูลสถิติของ roseolar
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
เพราะเธอคือความรัก
3.50 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -