PostNovelLove News


I'm Back !

( - - )> กลับมาประจำการ ณ เว็บเลิฟอีกครั้งครับ
เพิ่งเห็นว่า member บน facebook group เกิน 400 คนแล้ว
กลับมาคราวนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มเขียนโค้ดเว็บเลิฟเวอร์ชั่นใหม่ต่อจาก
ที่คุยไว้กันในงานมีตติ้งปีก่อนน้อ :D

Windy
Windy 2013-03-01 21:34:01

<<< อ่านข่าวก่อนหน้า     อ่านข่าวทั้งหมด     อ่านข่าวถัดไป >>>