พัดดชี่ออริชชติ๊สสชึ่งง www facebook Books สถิติการใช้งาน สถิติ ส่งโปสการ์ด


สวัสดีนะค่ะ เราชื่อพัดนะ เป็นคนชอบเขียน บรรยาย เรือ่งของตัวเอง  การเขียนเนี่ย มันไม่มีเสียงไง เลยชอบ