สถิติ ข้อมูลสถิติของ สะเรนี
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
(เรื่องสั้น)
1.39 เดือน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ใจสั่งรัก
น่าจะมาเร็วๆนี้ล่ะ(มั้ง)ครับ :P
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รถไฟรัก
น่าจะมาเร็วๆนี้ล่ะ(มั้ง)ครับ :P
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -