สถิติ ข้อมูลสถิติของ LALA
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
ดอกไม้ในมือมาร ตอน มารยาสิเนหา
1.07 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
นางหงส์คืนรัง
2.62 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หนาวเสน่หา
1.67 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เสน่ห์ดรุณี
2.00 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -