สถิติ ข้อมูลสถิติของ TheMoonsea
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
ทะเลดอกไม้ไฟ
2.14 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -