สถิติ ข้อมูลสถิติของ TopSpeed
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
อุบายลวงระบบเบรค อุบัติเหตุพิศวง
1.78 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -