สถิติ ข้อมูลสถิติของ bigger
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
รักร้อนๆ-Horse farm (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "กลร้ายร่ายรัก")
2.75 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -