สถิติ ข้อมูลสถิติของ bui
นิยายเรื่อง

ยังไม่มีข้อมูล like นิยายครับ

ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
แลหลัง
น่าจะมาเร็วๆนี้ล่ะ(มั้ง)ครับ :P
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เรื่องรักเฉพาะที่นี่
1.67 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จารึกงามเมือง
0.29 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มาตุรีถิ่นรัก
น่าจะมาเร็วๆนี้ล่ะ(มั้ง)ครับ :P
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -