สถิติ ข้อมูลสถิติของ dargonblack
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
Love love online
2.17 เดือน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -