สถิติ ข้อมูลสถิติของ momojung
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
I love you sir รักนะค่ะคุณชาย
1.29 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -