สถิติ ข้อมูลสถิติของ parinah
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
ห้วงรักใต้เงาทราย
3.62 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทรายสีน้ำผึ้ง
1.36 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ด้วยใจสิเน่หา
1.17 เดือน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -