สถิติ ข้อมูลสถิติของ tangtangmeow
นิยายเรื่อง


ระยะห่างเฉลี่ยในการโพสนิยายตอนใหม่ของนักเขียนต่อตอน
ไฟรัตติกาล
1.39 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รัอยเล่ห์เสน่ห์มาร
2.77 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อธิษฐานสลับรัก
1.61 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โอบรัก
1.08 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เพลงซ่อนรัก Romance melody
1.00 สัปดาห์/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรุงสูตรรัก
4.17 วัน/ตอน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -