เนตรนภัส www facebook Books สถิติการใช้งาน สถิติ ส่งโปสการ์ด


เนตรนภัส นัก(อยาก)เขียน 

ผลงานที่ผ่านมา
เรื่องสั้นชุดรัก : on the opposite side เพียงมีเธอ

เรื่องยาว
นภัส ครึ่งหนึ่งของใจบอกว่าใช่เธอ
พรหมลิขิตสีขาว
ดวงตะวันแห่งรัก
สุดฟ้าเสมอดาว
ณ ที่เริ่มต้น กับคนของใจ
ฝากรักลอยลม
พรหมดาว
ฝันรักร้อยใจ (เดิมชื่อ ในรอยกาล)
ใต้ละอองรัก
ฝันรักร้อยใจ (เดิมชื่อ ปิ่นปฏิพัทธ์)
เล่ห์รักถักใจ
หัวใจปรุงรัก
็Honey Pie สัญญา(รัก)ร้าย
เลื่อมลายดอกรัก
กลเล่ห์รักฝากรักลอยลม

Honey Pie...สัญญา(รัก)ร้าย / เพิ่มตอนพิเศษ

Honey Star...เลื่อมลายดอกรัก [สนพ.แจ่มใส]

Pâtissier หัวใจปรุงรัก [สนพ.อรุณ]

เล่ห์รักถักใจ [ชื่อเดิม ปิ่นปฏิพัทธ์] [สนพ. อรุณ]

ใต้ละอองรัก [สนพ. อรุณ]

ในรอยกาล / เพิ่มตอนพิเศษ